Jazyk originálu a jazyk překladu

Title: Jazyk originálu a jazyk překladu
Variant title
Язык оригинала и язык перевода
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. [79]-[86]
Extent
[79]-[86]
  • ISSN
    0231-7818
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language