Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic

Title: Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic
Variant title:
  • Die Gräber der Glockenbecherkultur und der Úněticer Kultur aus Chrlice
    • Mogily kul'tury s kolokoloobraznymi sosudami i unetickoj kul'tury v Chrlicach
  • Могилы культуры с колоколообразными сосудами и унетицкой культуры в Хрлицах
    • Mogily kul'tury s kolokoloobraznymi sosudami i unetickoj kul'tury v Chrlicach
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Stuchlíková, Ludmila (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [207]-218
Extent
[207]-218
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.