Stuchlík, Stanislav

Name variants:

Stuchlík, Stanislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Stuchlík, Stanislav; Smutný, Zdeněk; Lorencová, Anna. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 207–218.

Article
Čižmář, Miloš; Stuchlík, Stanislav. Nová laténská sídliště v Povláří. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 18, iss. E14, pp. 278–282.

Article
Stuchlík, Stanislav. Nový typ bronzové jehlice ve Slezsku. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 2, pp. 85–96.

Article
Stuchlíková, Jana; Stuchlík, Stanislav. Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 91–102.

Article
Stuchlík, Stanislav. Polozapomenutá pohřebiště z doby bronzové ve Svatobořicích. Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 123–137.

Article
Čižmář, Miloš; Stuchlík, Stanislav. Velatické hradisko "Réna" u Ivančic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 119–126.