[Cezar, Gajusz Juliusz. Wojna galijska. Przełożyl i opracowal Eugeniusz Konik]

Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 316
Extent
316
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Cezar, Gajusz Juliusz. Wojna galijska. Przełożyl i opracowal Eugeniusz Konik. Wroclaw-Warszawa-Kraków- Gdaňsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1978. CXXXI, 376 s.
Document