Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu

Title: Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu
Variant title
La station aurignacienne près de Diváky (Moravie du Sud) : contribution à la problématique de la stabilité de la occupation dans l'Aurignacien
Author: Oliva, Martin
Contributor
Mella, C. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. [7]-26
Extent
[7]-26
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Lokalita u Divák byla objevena K. Valochem a autorem při společné terénní pochůzce dne 27. 3. 1977 a záhy byla o ní podána první krátká zprava. Naleziště se rozkládá západně obce SZ od kóty 270 v nadmořské výšce 330-340 m, v místech, kde se svah přechodně lomí do vodorovné. polohy. Severní část lokality přiléhá k lesu. Nálezy jsou řídce roztroušeny na ploše o průměru zhruba 70 m. Podložím lokality je spodnooligocénní ždánicko-hustopečské souvrství pískovců a slepenců bez zdroje vhodných štípatelných surovin.
Summary language