Nové neolitické sídliště u Hluku?

Title: Nové neolitické sídliště u Hluku?
Variant title
Eine neue neolithische Fundstelle bei Hluk?
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 229-232
Extent
229-232
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language