Eine spätpaläolithishe Industrie aus Sady bei Uherské Hradiště in Mähren

Variant title
Pozdněpaleolitická industrie ze Sadů u Uherského Hradiště na Moravě
Изделия младшего палеолита из с. Сады под Угерске Градиште в Моравии
Author: Valoch, Karel
Contributor
Krhoun, Mečislav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [111]-124
Extent
[111]-124
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Note
  • (Univ. Prof. PhDr. Vilem Hruby, DrSc., zum 60. Geburtstag gewidmet)
Document