Šest let terénního archeologického výzkumu neolitického a halštatského sídliště v "Sutnách" u Těšetic-Kyjovic

Variant title
Sechs Jahre archäologischer Terrainausgrabung der neolithischen und hallstattzeitlichen Siedlung "Sutny" bei Těšetice-Kyjovice
Шесть лет полевых археологических исследований неолитического поселения в положении Сутны при селах Тешетице-Кийовице
Contributor
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [5]-33
Extent
[5]-33
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • (K pětadevadesátým narozeninám ředitele v. v. Františka Vildomce.)
  • (Zum fünfundneunzigsten Wiegenfest von Direktor a. D. František Vildomec.)
  • (К девяносто пятой годовщине со для рождения директора Франтишека Вильдомеца.)
Document