Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry v Brně-Řečkovicích

Variant title
Körpergrab der Glockenbecherkultur in Brno-Řečkovice (Mähren)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 317-318
Extent
317-318
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document