[Machnik, Anna; Machnik, Jan; Kaczanowski, Krzysztof. Osada i cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu na "Górze Klin" w Iwanowicach]

Title: [Machnik, Anna; Machnik, Jan; Kaczanowski, Krzysztof. Osada i cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu na "Górze Klin" w Iwanowicach]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. 163-164
Extent
163-164
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Machnik, Anna; Machnik, Jan; Kaczanowski, Krzysztof. Osada i cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu na Górze Klin w Iwanowiciach. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. 159 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.