Nové poznatky o paleolitu v Československu

Title: Nové poznatky o paleolitu v Československu
Variant title
Neue Erkenntnisse über das Paläolithikum der Tschechoslowakei
Новые сведения о палеолите в Чехословакии
Author: Valoch, Karel
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [7]-25
Extent
[7]-25
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Velký rozmach bádání o nejstarším osídlení našich zemí, který započal po osvobození, přinesl zcela nový, rozsáhlými výzkumy podložený pohled na nejdelší údobí vývoje lidské kultury na území ČSSR. Souhrn těchto výsledků za období více než dvaceti let jsem podal v roce 1969 (Valoch 1969a). V roce 1971 předložili J. Bárta a L. Bánesz přehled stavu bádání o paleolitu na Slovensku a současně vytýčili řadu otázek, na něž je žádoucí zaměřit další výzkum (Bárta, Bánesz 1971). Na podnět doc. dr. V. Podhorského vznikl tento příspěvek, v němž mají být shrnuty nově získané poznatky, rozšiřující podstatně dosavadní vědomosti a názory. Mnoho nových materiálů není dosud publikováno" a děkuji zejména dr. J. Fridrichovi a dr. S. Vendovi za ústní informace i za umožnění prohlídek sbírek i lokalit.