Die öffentliche Meinung und die Sklaven zu Zeiten des Prinzipats

Title: Die öffentliche Meinung und die Sklaven zu Zeiten des Prinzipats
Variant title:
  • Veřejné mínění a otroci za principátu
    • Obščestvennoje mnenije i raby v period principata
  • Общественное мнение и рабы в период принципата
    • Obščestvennoje mnenije i raby v period principata
Author: Češka, Josef
Contributor
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [140]-142
Extent
[140]-142
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.