Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny)

Title: Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny)
Variant title:
  • Гальштатские погребения с трупосожжением из Тешетиц - Русской улицы (район Зноймо) : (к проблематике велатицко-подольской группы)
    • Gal'štatskije pogrebenija s truposožženijem iz Tešetic - Russkoj ulicy (rajon Znojmo) : (k problematike velaticko-podol'skoj gruppy)
  • Hallstätter Brandgräber aus Těšetice - Russische Strasse (Bez. Znojmo - Znaim) : (zur Problematik der velatitz-podoler Gruppe)
    • Gal'štatskije pogrebenija s truposožženijem iz Tešetic - Russkoj ulicy (rajon Znojmo) : (k problematike velaticko-podol'skoj gruppy)
Contributor
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Jiráček, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [27]-49
Extent
[27]-49
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.