Lingvistická skica k Velké Moravě a raně středověkým Čechám

Title: Lingvistická skica k Velké Moravě a raně středověkým Čechám
Variant title
Linguistische Skizze zum Grossmähren und frühmittelalterlichen Böhmen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 61-76
Extent
61-76
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Bořivoj Dostál, jemuž je tato skica věnována u příležitosti jeho životního jubilea, soustředil své celoživotní vědecké snažení k archeologickému výzkumu Velké Moravy s přesahy do jejího okolí, především též do přemyslovských Čech. Jako jubilantův kolega in slavicis bych rád načrtl v několika poznámkách jakýsi filologický pendant k jeho tematice archeologické. Půjde v nich o některé otázky povahy a osudů staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy a raně středověkých Čech a nejstaršího slovanského jazyka spisovného vůbec.
Summary language