Zjišťovací výzkum u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově : (první předběžná zpráva)

Variant title
Versuchsgrabung bei St. Ägidius-Kirche in Brno-Komárov : (erster Bericht)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 142
Extent
142
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document