Halštatské osídlení Palliardiho hradiska u Vysočan

Variant title
Die Hallstätter Besiedlung des Palliardi-Burgwalls bei Vysočany
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 128-131
Extent
128-131
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document