Příspěvek k ornamentaci pomoravské domácí keramiky z doby římské

Title: Příspěvek k ornamentaci pomoravské domácí keramiky z doby římské
Variant title:
  • Zur Ornamentik der marchländischen bodenständigen Keramik der Römerzeit
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. [37]-42
Extent
[37]-42
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ornamentace pomoravské domácí keramiky z doby římské dosáhla ve vícemilickém stupni - především v první polovině II. století - velké pestrosti. V nepříliš dlouhém časovém období bylo tehdy paralelně používáno mnoho výzdobných vzorků a motivů, které byly vytvářeny různou technikou. Na jednotlivých dokladech z té doby lze pozorovat výzdobu provedenou lineárním rytím, rytou tažením hřebenovitého nástroje, sestavovanou z vrypů, zářezů nebo důlků, vytvořenou rotačním otiskováním ozubeného kolečka (tzv. kolečkování) a řidčeji i vkolkováním, dále též zvláštní výzdobu plastickou.1 Kromě způsobů výzdoby, které se udržovaly po delší dobu bez větších vývojových změn, vyskytují se i ornamentace, které byly používány jen kratší dobu a nedosáhly většího rozšíření. Při této ornamentační pestrosti nemůže překvapit, jestliže se ojediněle objeví i mimořádný doklad výzdoby nádob, jaký nemá v ostatním dosud známém a přístupném nálezovém materiálu obdoby. Ke vzniku takové osamocené ornamentace mohlo samozřejmě dojít zcela náhodně, ale mohlo k němu dojít i za zvláštních okolností pod vlivem výrobků, které nemusely být lokálního původu. Dvěma dokladům takového charakteru je věnován tento článek, který chce ukázat, že ani ojedinělé doklady nemohou být vždy považovány za méněhodnotné a atypické rarity.