Reflections on the ancient Greek short-vowel system

Variant title
Úvahy nad vývojem krátkovokalického systému v řeckých dialektech
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. [133]-151
Extent
[133]-151
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document