K datování a původu některých bronzových předmětů ze štramberského Kotouče

Variant title
Zur Datierung imd Herkunft einiger Bronzegegenstände aus dem Burgwall "Kotouč" bei Štramberk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. [7]-62
Extent
[7]-62
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document