Průzkum pravěkého osídlení v okolí obce Borkovany (okr. Břeclav)

Variant title
Поиски первобытного заселения в окрестности села Боркованы
Das Absuchen der vorgeschichtlichen Besiedlung in der Umgebung der Gemeinde Borkovany (Bez. Břeclav)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 128-130
Extent
128-130
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document