Nálezy sigiláty na žárovém pohřebišti u Šitbořic

Variant title
Терра сигиллата
Die Sigillata-Funde aus dem Brandgräberfeld von Šitbořice (Bez. Břeclav)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 138-140
Extent
138-140
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document