Keramické nálezy pokročilé doby feudální z Tasova (okr. Třebíč)

Variant title
Керамические находки из Тасова (район Тржебич [i.e. Тршебич])
Keramische Funde von Tasov (Bez. Třebíč)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 143-144
Extent
143-144
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document