Keramické nálezy pokročilé doby feudální z Tasova (okr. Třebíč)

Title: Keramické nálezy pokročilé doby feudální z Tasova (okr. Třebíč)
Variant title:
  • Керамические находки из Тасова (район Тржебич [i.e. Тршебич])
    • Keramičeskije nachodki iz Tasova (rajon Tržebič [i.e. Tršebič])
  • Keramische Funde von Tasov (Bez. Třebíč)
    • Keramičeskije nachodki iz Tasova (rajon Tržebič [i.e. Tršebič])
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 143-144
Extent
143-144
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.