[Petrasch, Jörg. Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa]

Title: [Petrasch, Jörg. Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, vol. 41, iss. E37, pp. 191-193
Extent
191-193
  • ISSN
    0231-7915
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Petrasch, Jörg. Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1990. s. 408-564.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.