Sídliště z doby Římské u Olbramovic

Variant title
Поселение римской эпохи близ с. Ольбрамовице (область Брно)
Römerzeitliche Siedlung bei Olbramovice (SW Mähren)
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. [39]-52
Extent
[39]-52
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document