[Kostrzewski, Józef. Kultura łużycka na Pomorzu]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. [108]-110
Extent
[108]-110
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kostrzewski, Józef. Kultura łużycka na Pomorzu. Poznań: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1958. 435 s. Poznańskie towarzystvo przyjacioł nauk, prace komisji archeologicznej; tom III
Document