Kritiky ikonológie a Albert Kutal

Title: Kritiky ikonológie a Albert Kutal
Variant title
Einige Kritiken der Ikonologie und Albert Kutal
Author: Bakoš, Ján
Contributor
Žitný, Milan (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1979-1980, vol. 28-29, iss. F23-24, pp. [9]-18
Extent
[9]-18
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language