"Grimmische Collection Original Zeichnungen und Architectur Bücher" : knižní a grafická pozůstalost Františka Antonína Grimma v Rájci nad Svitavou

Title: "Grimmische Collection Original Zeichnungen und Architectur Bücher" : knižní a grafická pozůstalost Františka Antonína Grimma v Rájci nad Svitavou
Variant title
"Grimmische Collection Original Zeichnungen und Architectur Bücher" : der Buch- und Grafiknachlass von Franz Anton Grimm in Raitz
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. [85]-126
Extent
[85]-126
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
German
French
Latin
License: Not specified license
Summary language