[Preiss, Pavel. Rakouské umění 18. století ve sbírkách Národní galerie v Praze : (výstava Národní galerie v Praze a Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje)]

Title: [Preiss, Pavel. Rakouské umění 18. století ve sbírkách Národní galerie v Praze : (výstava Národní galerie v Praze a Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje)]
Author: Krsek, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 130-132
Extent
130-132
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Preiss, Pavel. Rakouské umění 18. století ve sbírkách Národní galerie v Praze : [výstava Národní galerie v Praze a Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje]. Praha : Národní galerie, [1965]. 72 s., obr. příl.