D. Martinelli, Giov. Giuliani a A. Lanzani v kounicovské korespondenci

Title: D. Martinelli, Giov. Giuliani a A. Lanzani v kounicovské korespondenci
Variant title
D. Martinelli, Giov. Giuliani und A. Lanzani in der Kaunitz Korrespondenz
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. [119]-126
Extent
[119]-126
Type: Article
Language
Czech
German
License: Not specified license
Summary language