Einige Bemerkungen zur Entstehung des schönen Stils in Böhmen

Title: Einige Bemerkungen zur Entstehung des schönen Stils in Böhmen
Variant title
Poznámky ke vzniku krásného slohu v Čechách
Contributor
Paulíčková, A. M. (Translator)
Hubala, A. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [43]-60
Extent
[43]-60
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language