F8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1964
Volume: 13
Issue: F8
Publication year
1964
Note
  • Sborník k šedesátinám prof. Alberta Kutala
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Title Document
Řecký sarkofág ze sbírek Rudolfa II. | [7]–14
Hejzlar, Gabriel
PDF
Title Document
Římské kostely, v nichž se na začátku r. 868 konala liturgie slovanská | [15]–17
Cibulka, Josef
PDF
Title Document
Bíňa and Vértesszentkereszt : (contribution to the problem of the area of rhineland classicism in Czechoslovakia) | [19]–26
Bureš, Jaroslav
PDF
Title Document
Das Raumproblem in der Gotik | [27]–33
Richter, Václav
PDF
Title Document
Martyrologium a Regula S. Benedicti z kláštera Aula Sanctae Mariae na Starém Brně | [35]–41
Květ, Jan
PDF
Title Document
Einige Bemerkungen zur Entstehung des schönen Stils in Böhmen | [43]–60
Homolka, Jaromír
PDF
Title Document
Astralvorstellungen in der mittelalterlichen Kunst Böhmens | [61]–85
Stejskal, Karel; Krása, Josef
PDF
Title Document
Zwei unbekannte Bilder von Lucas Cranach d. Ä. in den Sammlungen der Moravská galerie (Mährische Galerie) | [87]–104
Kratinová, Vlasta; Pešina, Jaroslav
PDF
Title Document
Die Persönlichkeit des Meisters von Wittingau und sein Verhältnis zur französischen und italienischen Malerei | [105]–115
Fiedl, Antonín
PDF
Title Document
Zur Passauer nachgerhaertschen Plastik | [117]–124
Kropáček, Jiří
PDF
Title Document
Pavesen böhmischen Typs im Historischen Museum der Stadt Wien | [125]–135
Denkstein, Vladimír
PDF
Title Document
Das historische Geländeprofil der mittelalterlichen Stadt Brünn : (ein Beitrag zur Methodik der Stadtkernforschung) | [137]–148
Hálová-Jahodová, Cecilie
PDF
Title Document
K posledním italským příspěvkům do diskuse o manýrismu | [149]–153
Volavka, Vojtěch
PDF
Title Document
Zum Anthropomorphismus in der manieristischen Kunst | [155]–163
Preiss, Pavel
PDF
Title Document
Some remarks on a little-known masterpiece by Roelant Savery | [165]–169
Šíp, Jaromír
PDF
Title Document
The origin and fate of the Imstenraed collection | [171]–182
Šafařík, Eduard A.
PDF
Title Document
Příspěvek k dějinám klášterní zahrady v Rajhradě | [183]–187
Samek, Bohumil
PDF
Title Document
Zur Frage der thematischen Historismen in der Barockplastik | [189]–196
Blažíček, Oldřich J.
PDF
Title Document
Das Hagenauer-Modelletto in der Moravská galerie (Mährische Galerie) zu Brno | [197]–202
Stehlík, Miloš
PDF
Title Document
Zur Bedeutung der Skizzen von F.A. Maulbertsch | [203]–208
Krsek, Ivo
PDF
Title Document
Les travaux d'orfèvrerie sur les montres du 18e et 19e siècle : (quelques notices concernant la collection à la Galerie Morave) | [209]–215
Teyschlová, Lea
PDF
Title Document
Pozůstalost Františka Tkadlíka | [217]–225
Volavková-Skořepová, Zdeňka
PDF
Title Document
Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse | [227]–240
Kudělka, Zdeněk
PDF
Title Document
Dessins, aquarelles, papiers collés et gouaches de Picasso en Tchécoslovaquie | [241]–258
Spielmann, Petr
PDF
Title Document
Vztah kresby Jaroslava Krále k jeho sociální malbě první poloviny dvacátých let | [259]–264
Hlušička, Jiří
PDF
Title Document
Notizen zur frühsozialen Graphik Peter Dillingers | [265]–270
Kusáková-Knozová, Helena
PDF
Title Document
Der Mensch und das Milieu | [271]–277
Medková, Jiřina
PDF
Title Document
K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie) | [279]–290
Sus, Oleg
PDF
Title Document
Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus | [291]–296
Pelikán, Oldřich
PDF
Title Document
Soupis prací univ. prof. dr. Alberta Kutala, DrSc. | 297–302
Kutalová, J.
PDF
Title Document
Seznam obrazových příloh | 303–305
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 306–308
PDF