Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1964, vol. 13, iss. F8

Image
Year
1964
Publication year
1964
Note
  • Sborník k šedesátinám prof. Alberta Kutala
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Page Title
[7]-14 Řecký sarkofág ze sbírek Rudolfa II. Hejzlar, Gabriel | pdficon
Page Title
[15]-17 Římské kostely, v nichž se na začátku r. 868 konala liturgie slovanská Cibulka, Josef | pdficon
Page Title
[19]-26 Bíňa and Vértesszentkereszt : (contribution to the problem of the area of rhineland classicism in Czechoslovakia) Bureš, Jaroslav | pdficon
Page Title
[27]-33 Das Raumproblem in der Gotik Richter, Václav | pdficon
Page Title
[35]-41 Martyrologium a Regula S. Benedicti z kláštera Aula Sanctae Mariae na Starém Brně Květ, Jan | pdficon
Page Title
[43]-60 Einige Bemerkungen zur Entstehung des schönen Stils in Böhmen Homolka, Jaromír | pdficon
Page Title
[61]-85 Astralvorstellungen in der mittelalterlichen Kunst Böhmens Stejskal, Karel; Krása, Josef | pdficon
Page Title
[87]-104 Zwei unbekannte Bilder von Lucas Cranach d. Ä. in den Sammlungen der Moravská galerie (Mährische Galerie) Kratinová, Vlasta; Pešina, Jaroslav | pdficon
Page Title
[105]-115 Die Persönlichkeit des Meisters von Wittingau und sein Verhältnis zur französischen und italienischen Malerei Fiedl, Antonín | pdficon
Page Title
[117]-124 Zur Passauer nachgerhaertschen Plastik Kropáček, Jiří | pdficon
Page Title
[125]-135 Pavesen böhmischen Typs im Historischen Museum der Stadt Wien Denkstein, Vladimír | pdficon
Page Title
[137]-148 Das historische Geländeprofil der mittelalterlichen Stadt Brünn : (ein Beitrag zur Methodik der Stadtkernforschung) Hálová-Jahodová, Cecilie | pdficon
Page Title
[149]-153 K posledním italským příspěvkům do diskuse o manýrismu Volavka, Vojtěch | pdficon
Page Title
[155]-163 Zum Anthropomorphismus in der manieristischen Kunst Preiss, Pavel | pdficon
Page Title
[165]-169 Some remarks on a little-known masterpiece by Roelant Savery Šíp, Jaromír | pdficon
Page Title
[171]-182 The origin and fate of the Imstenraed collection Šafařík, Eduard A. | pdficon
Page Title
[183]-187 Příspěvek k dějinám klášterní zahrady v Rajhradě Samek, Bohumil | pdficon
Page Title
[189]-196 Zur Frage der thematischen Historismen in der Barockplastik Blažíček, Oldřich J. | pdficon
Page Title
[197]-202 Das Hagenauer-Modelletto in der Moravská galerie (Mährische Galerie) zu Brno Stehlík, Miloš | pdficon
Page Title
[203]-208 Zur Bedeutung der Skizzen von F.A. Maulbertsch Krsek, Ivo | pdficon
Page Title
[209]-215 Les travaux d'orfèvrerie sur les montres du 18e et 19e siècle : (quelques notices concernant la collection à la Galerie Morave) Teyschlová, Lea | pdficon
Page Title
[217]-225 Pozůstalost Františka Tkadlíka Volavková-Skořepová, Zdeňka | pdficon
Page Title
[227]-240 Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse Kudělka, Zdeněk | pdficon
Page Title
[241]-258 Dessins, aquarelles, papiers collés et gouaches de Picasso en Tchécoslovaquie Spielmann, Petr | pdficon
Page Title
[259]-264 Vztah kresby Jaroslava Krále k jeho sociální malbě první poloviny dvacátých let Hlušička, Jiří | pdficon
Page Title
[265]-270 Notizen zur frühsozialen Graphik Peter Dillingers Kusáková-Knozová, Helena | pdficon
Page Title
[271]-277 Der Mensch und das Milieu Medková, Jiřina | pdficon
Page Title
[279]-290 K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie) Sus, Oleg | pdficon
Page Title
[291]-296 Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus Pelikán, Oldřich | pdficon
Page Title
297-302 Soupis prací univ. prof. dr. Alberta Kutala, DrSc. Kutalová, J. | pdficon
Page Title
303-305 Seznam obrazových příloh | pdficon
Page Title
306-308 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon