Some remarks on a little-known masterpiece by Roelant Savery

Title: Some remarks on a little-known masterpiece by Roelant Savery
Variant title
Poznámky k málo známému dílu R. Saveryho
Bemerkungen zu einem wenig bekannten Werk von Roelant Savery
Author: Šíp, Jaromír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [165]-169
Extent
[165]-169
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language