Die Persönlichkeit des Meisters von Wittingau und sein Verhältnis zur französischen und italienischen Malerei

Title: Die Persönlichkeit des Meisters von Wittingau und sein Verhältnis zur französischen und italienischen Malerei
Variant title
Osobnost třeboňského mistra a jeho vztah k francouzskému a italskému malířství
Author: Fiedl, Antonín
Contributor
Rokytová, Brigitta (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [105]-115
Extent
[105]-115
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language