Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus

Title: Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus
Variant title:
  • Konkrétnost, abstrakce a racionalismus
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [291]-296
Extent
[291]-296
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.