Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus

Title: Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus
Variant title
Konkrétnost, abstrakce a racionalismus
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [291]-296
Extent
[291]-296
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language