Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice)

Title: Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice)
Variant title
Семантическая проблема "представления о значении" у О. Зиха и Й. Фолкельта
Das semantische Problem der "Bedeutungsvorstellung" bei O. Zich und J. Volkelt
Author: Sus, Oleg
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. [99]-116
Extent
[99]-116
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license