K otázce tonálnich zákonitostí středolašských lidových písni : Dr. Karlu Vetterlovi k šedesátinám

Title: K otázce tonálnich zákonitostí středolašských lidových písni : Dr. Karlu Vetterlovi k šedesátinám
Variant title
К вопросу тональной закономерности среднелашских народных песен
Zur Frage der Tonalität der Volkslieder in Mittel-Lachai
Contributor
Novotná, V. V. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. [55]-67
Extent
[55]-67
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language