K otázce manýristické architektury na Moravě

Title: K otázce manýristické architektury na Moravě
Variant title
К вопросу о манерном стиле архитектуры в Моравии
Zur Frage der manieristischen Architektur in Mähren
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. [88]-98
Extent
[88]-98
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license