Леош Яначек

Title: Леош Яначек
Variant title
Leoš Janáček
Contributor
Nováková, Z. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 126
Extent
126
Type: Review
Language
Russian
License: Not specified license
Reviewed work
Šeda, Jaroslav. Leoš Janaček. Praga: Orbis, 1957. 95, [3] s.