Význam a vývoj cen v mezinárodním obchodě

Author: Kirš, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. 183-185
Extent
183-185
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Mervart, Josef. Význam a vývoj cen v mezinárodním obchodě. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1960. 294 s. Práce ČSAV. Sekce ekonomie, práva a filosofie.
Document