Obhajoby kandidátských prací a habilitace pracovníků a aspirantů kateder marxismu-leninismu na Universitě J.E. Purkyně v Brně

Title: Obhajoby kandidátských prací a habilitace pracovníků a aspirantů kateder marxismu-leninismu na Universitě J.E. Purkyně v Brně
Author: Kirš, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 197-198
Extent
197-198
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license