[Zelený, Jindřich. O logické struktuře Marxova Kapitálu: příspěvek ke zkoumání základních logických otázek současného marxismu]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 194-196
Extent
194-196
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zelený, Jindřich. O logické struktuře Marxova Kapitálu: příspěvek ke zkoumání základních logických otázek současného marxismu. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1962. 238 s.
Document