Marxistická studie o dějinotvorné úloze lidu a osobnosti

Author: Solař, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. [185]-188
Extent
[185]-188
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Cvekl, Jiří. Lid a osobnost v dějinách: studie z materialistické teorie dějin. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 291 s.
Document