Filosofické otázky kybernetiky

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 190-194
Extent
190-194
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Filosofické otázky kybernetiky: sborník. 1. vyd. Praha: NPL, 1962. 373 s.
Document