[Šrůtka, Jan. O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu]

Title: [Šrůtka, Jan. O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu]
Author: Štancl, Rudolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 171-172
Extent
171-172
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Šrůtka, Jan. O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu: (se zvláštním zřením k Brněnskému kraji v letech 1954-1958): studie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 239 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; Sv. 86.