Krajina jako předmět konfliktu a "zablokování komunikace" jako sociální instituce

Variant title
The landscape related conflict and "thwarted communication" as social institution
Author: Musil, Libor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 44, iss. G37, pp. [49]-64
Extent
[49]-64
  • ISSN
    0231-5122
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document