[Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform]

Title: [Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform]
Author: Veselá, Zdena
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, vol. 24, iss. G19, pp. 140-141
Extent
140-141
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform. München: Paul List, 1974. 157 s.