Volba partnera a manželská spokojenost z pohledu teorie podobnosti, teorie komplementarity a mocenských vztahů v rodině

Variant title
Partnerwahl und Eheerfolg aus der Homogamie - und Komplementaritätstheorie sowie der Machtverhältnisse in der Familie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. [67]-73
Extent
[67]-73
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document