Nerudová, Liliana

Name variants:

Nerudová, Liliana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 23 of 23.

Article
Nerudová, Liliana. [Alberdi, Inés; Escario, Pilar. Estudio sociológico sobre las viudas en España]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 102–104.

Article
Nerudová, Liliana. [Friedan, Betty. The second stage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 119–120.

Article
Nerudová, Liliana. [Hackenberg, Waltraud. Die psycho-soziale Situation von Geschwistern behinderter Kinder]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 121–122.

Article
Nerudová, Liliana. [Helle, Horst Jürgen. Familie: zwischen Bibel und Kinsey-Report]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 124–125.

Article
Nerudová, Liliana. Incestuous child abuse in social research. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 63–69.

Article
Nerudová, Liliana. [Junková, Lydie. Sociální situace neúplné rodiny: výsledky empirického výzkumu sociální situace neúplné rodiny, rozvedené ženy s dětmi do 15 let]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. G22-23, pp. 145–147.

Chapter
Nerudová, Liliana. Literatura. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 141–144.

Article
Nerudová, Liliana. Mladá manželství po třech letech manželského soužití. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 101–104.

Chapter
Nerudová, Liliana. Párové chování adolescentní mládeže. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 13–34.

Article
Nerudová, Liliana. Potraty adolescentů v ČSSR v mezinárodním srovnání : ze sympozia "Socialistický životní způsob jako sociální realita" III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 89–95.

Chapter
Nerudová, Liliana. Přílohy : tabulky 1 až 56. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 145–161.

Chapter
Nerudová, Liliana. Připravenost mladých dvojic na manželství. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 35–75.

Article
Nerudová, Liliana. Role otce v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 41–50.

Chapter
Nerudová, Liliana. Shrnutí. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 113–119.

Chapter
Nerudová, Liliana. Sociální důsledky krize mladé rodiny. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 77–110.

Article
Nerudová, Liliana. Sociální politika ve světle výzkumných prací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 113–115.

Chapter
Nerudová, Liliana. Summary. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 135–140.

Chapter
Nerudová, Liliana. Úvodem. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 11.

Article
Nerudová, Liliana. Volba partnera a manželská spokojenost z pohledu teorie podobnosti, teorie komplementarity a mocenských vztahů v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 67–73.

Chapter
Nerudová, Liliana. Závěrem. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 111.

Chapter
Nerudová, Liliana. Zusammenfassung. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 127–133.

Chapter
Nerudová, Liliana. Резюме. In: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. c1987, pp. 121–126.