Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus

Variant title
On the question of the international normalisation of reference location in classic works Marxism-Leninism
K otázce mezinárodního normalizování citátů z děl klasiků marxismu-leninismu
Contributor
Kocmanová, Jessie (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. [117]-124
Extent
[117]-124
Type: Article
Language
German
Russian
License: Not specified license
Document